سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نوید سعیدی رضوانی – دکترای شهر سازی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سپیده توکلی – کارشناس ارشد معماری ، پژوهشگر

چکیده:

تئوری پردازی در هر علمی- از جمله شهرسازی لازمه درک و تحلیل دقیقتر پدیده هاست. در کشورهای در حال توسعه معمولا نظریات بومی تولید نمی شود و اگر نگاه تئوریکی نیز برای تحلیل پدیده ها مورد استفاده قرار گیرد، منبعث از نظریاتی است که در کشورهای توسعه یافته ساخته و پرداخته شده است. این نظریات اگر چه اغلب منسجم و برای فهم بهتر ماهیت و روابط پدیده های اجتماعی مفید هستند اما از آنجا که بستر تولید آنها متفاوت از فضا- مکانی که مورد استفاده قرار می گیرند، بوده است.