سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

کوروش پرویزیان – مدیر عامل بانک توسعه صادرات
ندا آذرخش – کارشناس اداره تحقیق و توسعه بانک توسعه صادرات

چکیده:

در دو دهه اخیر مفهوم خوشه های صنعتی به موضوعی محوری در بحث رقابت پذیری و توسعه اقتصادی تبدیل شده است. یکی از مسائل کلیدی که در امر توسعه خوشه های صنعتی، به ویژه خوشه های صادرات گرا باید مورد توجه قرار گیرد، چگونگی تامین مالی این خوشه هاست. بسیاری از روشها و گزینه های که در کشورهای پیشرفته برای تامین مالی خوشه ها به کار گرفته می شوند، در کشورهای در حال توسعه استفاده نمی شود. با توجه به اینکه توسعه و ارتقای خوشه های صادرات گرا اخیرا در سیاست های کشور مورد تاکید قرار گرفته است، ایجاد و به کارگیری روشی مناسب با رویکردی علمی برای تامین مالی این خوشه ها به عنوان یک ضرورت مطرح می باشد. سرمایه گذاری مخاطره پذیر به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین مالی کسب و کارهای کارآفرینانه و تکنولوژیک نقش مهمی را در اقتصاد ایفاء می کند. لیکن این بحث در کشور ما مراحل آغازین معرفی خود می گذارند و تاکنون آن طور که بایسته و شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است این مقاله ضمت بررسی تاثیر خوشه های صادرات گرا بر رقابت پذیری و توسعه اقتصادی، رویکرد جدیدی برای تامین مالی آنها با استفاده از صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر و مدل مشارکت بخش دولتی و خصوصی ارائه کرده است.