مقاله از فرهنگ چندهمسري تا حقوق چندهمسري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۵۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: از فرهنگ چندهمسري تا حقوق چندهمسري
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمعيت شناسي
مقاله حقوق بشر
مقاله چندهمسري
مقاله تعدد زوجات
مقاله عدالت
مقاله خانواده
مقاله اسلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاويد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مساله عدم سازگاري چندهمسري با حقوق بشر به قدري طبيعي فرض شده که شايد اندک تصوري در بازخواني مباني اين تعارض هم غيرمنطقي جلوه کند. از منظر بسياري از انديشمندان اين حوزه، تامل در اين خصوص ديگر فرضيه نيست تا محتاج اثبات باشد. لذا آن چه از نظر قوانين حقوق بشري و اسناد بين المللي به عنوان اصلي تماما قابل احترام مدام مورد استناد قرار مي گيرد در بخش عمده اي ناظر به برابري حقوق زن و مرد است. در نوشتار حاضر از منظر جمعيت شناسي ضمن مفروض قلمداد کردن اصل فوق الذکر، ميزان انطباق آن با فرضيه عدم سازگاري تعدد زوجات با حقوق بشر مورد بررسي قرار گرفته شده است.