مقاله از قوه خيال تا حضرت مثال (جايگاه مثل معلقه در فلسفه سهروردي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آينه معرفت از صفحه ۵۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: از قوه خيال تا حضرت مثال (جايگاه مثل معلقه در فلسفه سهروردي)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صورت خيالي
مقاله عالم مثال
مقاله مثل معلقه
مقاله مثل نوريه
مقاله قوس صعود و نزول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اهل سرمدي نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سه گانه هاي عالم هستي که ملک و ملکوت و جبروت اند با تثليث ديگري از ادراکات انسان يعني حس و خيال و عقل متناظر است. بدين ترتيب حواس انسان روزنه دريافت عالم ماده، خيال او مسافر عالم ملکوت و عقل او سالک و پيماينده عالم انوار قاهره است.
شيخ شهاب الدين سهروردي که شيخ اشراق لقبش داده اند سخن از عالم مثل معلقه را به عنوان خيال منفصل وجهه همت خود قرار مي دهد و خود را در اين مسير وارث حکماي ايران باستان و فرزانگان يونان مي داند. عالم مثل معلقه که غير از مثل افلاطوني است و توسط عقول متکافئه ايجاد مي شوند عالمي فراخ و گسترده است که از موجودات عالم ماده مثال و نمونه دارد و خود بسر گرفته از مثل نوريه است.
در نظرگاه اين حکيم متاله، صورت هاي خيالي، صوري ناشي از نفس يا منطبع در قواي مغزي انسان نيست و متعلق به دياري ديگرند؛ رابطه آنها با نفس انساني نه رابطه فعل با فاعل يا مقبول با قابل، بلکه از قبيل ارتباط ظاهر با مظهر است. اين صور خيالي ساکنان ملکوتي عالم مثال اند که در قوه خيال انسان موقت ظهور مي يابند. شيخ سهروردي در مورد صور مرآتي نيز به چنين نظري قایل است. نوشتار حاضر سعي در شناخت اين خطه ملکوتي از رهگذر ادراک خيالي و تبيين آثار و ويژگي هاي آن دارد و طي اين طريق، حکمت اشراقي سهروردي است که منبع شناخت قرار مي گيرد.