مقاله از نقش جهان تا کامپيدوليو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در هويت شهر از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: از نقش جهان تا کامپيدوليو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت معنوي
مقاله مجموعه هاي كالبدي-فضايي
مقاله معنويت قدرت حاکم
مقاله تناسبات و محاوره فضايي
مقاله نگرش معناگرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي جمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معماري يكي از راههاي شناخت مكانت و ارزش بسياري از موضوعات در واصل گردانيدن انسان به آرمانهاي معنوي است. در وصول به آرمان انساني، شناخت جايگاه وي در عالم بسيار مهم است كه آن را به هويت تعبير کرده اند. هر آنچه به احراز هويت معنوي انسان انجاميده از دير باز مورد توجه بوده، هنر يكي از اصلي ترين آنهاست که در مورد سبك هاي معماري نيز مصداق دارد. اين مقاله با مطالعه تطبيقي شيوه شهرسازي رنسانس و مكتب اصفهان دوره صفويه، پاسخي مشترك برخواسته از نيازهاي انساني يافته. ابتدا نحوه توسعه و گسترش اصفهان دوره صفويه و رم دوره رنسانس مقايسه و سپس ارتباط مراکز قدرت سياسي با مراکز مذهبي بررسي شده است. بررسي تناسبات و محاوره فضايي اجزا و عناصر شکل دهنده و بررسي تطبيقي نگرش معناگرايانه در طراحي دو ميدان تبيين قالب هاي مشترک مراتب عالي و روحاني هنر خواهد بود.