مقاله از چيستي تا تعريف معماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: از چيستي تا تعريف معماري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقيقت
مقاله تعريف
مقاله شناخت
مقاله صورت
مقاله نظام فضايي و شکل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي ويدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در پي تذکر به چيستي و حقيقت معماري، جهت رسيدن به تعريف آن مي باشد. حقايقي که صرفا به کالبد ظاهري معماري محدود نمي شوند و دستورالعمل خاصي در معماري را رهنمون نمي گردانند. لذا در پي رسيدن به اين حقايق و به دليل تاثير داشتن انسان سازنده و درک کننده اين معماري -که واجد مراتب مختلف شناختي است- بستري از مادي و ملموس ترين تا غير مادي و غير ملموس ترين داشته هاي انسان و معماري، با رجوع به وجود و هستي شناسي ايراني – اسلامي در نظر گرفته شده است.
حقايق و ناب ترين بن مايه هاي معماري، شامل صورت، نظام فضايي و شکل مي باشند. که با مراتب وجود و شناخت انسان تناظر دارند. اين حقايق، جهت رسيدن به تعريفي براي معماري، در رابطه با «قرائت» و نقد معماري هاي ديروز و امروز و «انشا» و طراحي معماري امروز مددرسان خواهند بود.