سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کوروش احمدی – دستیار طب اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
آرش فروزان – دستیار طب اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

چکیده:

مردی ۲۷ ساله به دنبال ۴ ساعت تشنج تونیک کولونیک ژنرالیزه به بیمارستان شهدای هفتم تیر ارجاع شد. تشنج وی به دنبال ۵ دقیقه کاهش سطح هوشیاری اولیه ایجاد شده بود. به دنبال آن بیمار به مرکزدیگری منتقل شده و در پی عدم توانایی در کنترل تشنج وی با وجود انفوزیون دوز بالای دیازپام و فنی توئین او به بیمارستان شهدای هفتم تیر ارجاع دادند.
علائم حیاتی اولیه:
تعداد نفس ۶ در دقیقه
فشار خون ۱۸۰ بر رویس ۱۴۰
ضربان قلب ۱۳۰ در دقیقه
اشباع اکسیژن خون شریانی ۴۶%
اندازهگیری قند خون با گلوکومتر ۱۰۵ میلی گرم در دسی لیتر
همراهان وی سابقه ای از ضعف بی حالی و زردی پیش رونده را از دو روز قبل ذکر می کردند که به دنبال باز گشت ازیک مهمانی در وی ایجاد شده بود.
تراشه بیمار انتوبه گردیدو وی به ونتیلاتور متصل شد. در این زمان : فشار خون ۱۰۵/۱۴۵ ضربان قلب ۱۴۰ در دقیقه و با وجود ونیتلاسیون دستی با اکسیژن ۱۰۰% اشباع اکسیژن خون شریانی به بالاتر از ۵۸% نرسید.علیرغم تجویز تیوپنتال به میزان ۷۰۰ میلی تشنج وی کنترل نشد. بعداز تزریق ۱۰۰ میلی گرم سوکسینیل کولین ( به دلیل فقدان داروی بلوک کننده عضلاتی طولانی اثر در بخش ) جرکات تشنجی وی کنترل شده. بعد از ۱۰ دقیقه علیرغم انفوزیون ۵/۲ لیتر سرم کریستالوئید فشار خون بیمار از ۷۰ میلی متر جیوه تجاوز نکرد. در ساعت ۱۵/۹ بیمار جهت CT اسکن مغز اعزام شد که نتیجه آن نرمال بود . در ساعت ۴۰/۹ نتیجه بررسی گازهای خون شریانی اسید متابولیک و تنفسی PH برابر ۹۸/۶ بود.
در این زمان نتیجه CBCبیمار آماده شد و هماتوکریت ۹/۴% و هموگلبین ۴/۱ گرم در دسی لیتر گزارش شد.
جهت بیمار ۴ واحد گلبول قرمز متراکم انفوزیون گردید که به دنبال آن تشنج وی کنترل کنترل شد. در این زمان بیمار دچار بی اختیاری مدفوع شد که وجود ملنا برای وی مشخص گردید. بدنبال ایجاد تنفس خود به خود در بیمار وی از ونتیلاتور جدا و اکستو به گردید. بعد از انفوزیون ۴ واحد گلبول قرمز متارکم دیگر وی کاملا هوشیار شد.
تشخیص نهایی وی آنسفالوپاتی هایپوکسیک در زمینه آنمی شدید ناشی از زخم یپتیکخون ریزیدهنده بود که با آندوسکوپی تشخیص داده شد. بنابراین همواره در بیماران مبتلا به تشنج مقاوم به درمان باید وجود آنسفالوپاتی هایپوکسیک در زمینه آنمی را مد نظر قرار داد.