سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کریم اکبروکیل آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک کشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو
حمید زراعتگر – استادیار دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هنگام پیشروی کشتی در آب، شناور در موقعیتهای مختلفی نسبت به آب ساکن قرار می گیرد که اصطلاحا به آن اسکوات می گویند و آن را می توان اثر ساده برنولی دانست که در اثر افزایش سرعت جریان، اطراف بدنه شناور و افت فشار سیال بر روی بدنه اتفاق می افتد. این بدان معناست وقتی شناور درآب کم عمق حرکت می کند احتمال به گل زدن شناور وجود دارد و آن با افزایش سرعت شناور، بیشتر می شود. بطور کلی علت اصلی سانحه در آب کم عمق ساحلی را می توان به واسطه اسکوات دانست. یکی از روشهایی که برای تعیین اسکوات شناورها بکار می رود روشهای کشتی – ثابت و کشتی – آزاد به اسکوات بوده که در این مقاله برای یک کشتی سری ۶۰ درکانال محدود و کم عمق با مقطع مستطیلی وعمق ثابت، مقدار اسکوات را محاسبه کرده و با استفاده از روابط تجربی و کارهای انجام شده معتبر سازی گردیده است. البته نمیتوان انتظار داشت که روابط تجربی برای هرگونه شناور وهر مقطع کانالی جوابگو باشد.