سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد فارسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هیدرومکانیک کشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید زراعتگر – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریاییدانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا شیخ جعفری – کارشناس برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالفضل هاشمی – کارشناس ارشد سازه کشتی

چکیده:

شناورهای تندرو عموما دارای رفتارهای غیرخطی بسیار زیادی هستند به همین دلیل نمی توان با استفاده از روشهای عددی موجود تحلیل دقیقی برای دینامیک آنها بدست آورد. یکی از روشهای بررسی دینامیک این نوع شناورها ثبت رفتار آنها در دریا (full scale trial) است. در این کار سیستمی ساخته شده است که توانایی ثبت تحلیل رفتار شناورهای تندرو را دارد و به راحتی قابل نصب برروی انواع شناورهای تندرو می باشد تا به حال ثبتهای بسیاری با این سیستم انجام شده است و نتایج ثبت رفتار بوسیله نرم افزار تحلیل شده است. این مقاله در پی نشان دادن کلیات سیستم ثبت رفتار و نرم افزار تدوین شده می باشد. در عین حال نمونه ثبت رفتار شناور تندرو در امواج نامنظم دریا ارائه می گردد.