سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۳۷

نویسنده(ها):

محمد عجم – عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

درگذرزمان نامهخای تاریخی نیز همانند انسانها دستخوش حوادث و رویدادهای اعم از سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی بوده اند و رویدادها بر اسامی جغرافیایی نیز تاثیر گذار بوده اند به همین دلیل نامهای تاریخی دارای بار سیاسی، فرهنگی، ارزشی، هنری، ادبی، اجتماعی و حقوقی هستند به دلیل وجود نهفته این بارهای ارزشی است که نامهای تاریخی مورد توجه جهانیان قرار دارند در کهن میهن ما حداقل ۵۰۰ نام تاریخی وجود دارد تعدادی از آنها در داستانهای شفاهی سینه به سینه نقل شده اند و بخشی از فرهنگ ماقبل تاریخ ما را نشالن می دهند بسیاری از این نامها در متون اوستایی و باستان نامه فردوسی محفوطژظ مانده اند و تعدادی دیگر بر دل کوهها و سینه سنگها و لوحه های سفالی حکاکی شده اند و بعضی از آنها نیز از طریق تورات، انجیل، قرآن ، احادیث و کتب قدیمی به ما منتقل شده اند. هر یک از این نامها ارزشهای دینی، مذهبی خود را دارند و گاهی اوقات مناقشه بر سر یک نام تاریخی ممکن است به نزاعهای خونین منجر شود . در خود ایران نیز بارها مردم یک شهر یا روستا و یا منطقه برسر تعیین نام تقسیمات جدید در منطقه خود به اعتراضات و حتی درگیری های خونینی اقدام نموده اند.