سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی ثقفی – عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
آرش تحریری – دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطب

چکیده:

ظهور اقتصاد جدید که مولفه اصلی آن دانش و اطلاعات است، باعث افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان یک موضوع تجاری و تحقیقاتی شده است. عنصر کلیدی موفقیت در رقابت توانایی خلق، افزایش و توسعه منابع فکری است. سرمایه فکری به عنوان پارادایم جایگزین با هدف شناسایی، اندازه گیری، گزارش گری و مدیریت دارایی های دانش بنیان ظهور کرده است. این واقعیت جدید چالش ها و فرصت هایی را برای رشته و حرفه حسابداری به وجود آورده است. حرفه ای که به طور سنتی در مواجهه با شناسایی و اندازه گیری مسایل پیرامون دارایی های نامشهود با مشکل موجه بوده است. علی رغم اهمیت دارایی های فکری در اقتصادهای دانش بنیان و در استراتژی های شرکتی و نیاز برای چارچوب های تنظیمی برای حسابداری این منابع و عوامل نامشهود ارزش آفرین در شرکت حسابداری آن در صورت های مالی به دلایل مختلفی رشد زیادی نکرده است. این دلایل به طور کلی در رویکرد محافظه کارانه حرفه حسابداری و توفیق ویژگی کیفی قابلیت اتکا بر ویژگی کیفی مربوط بودن جای می گیرند. در این مقاله ضمن معرفی مفهوم سرمایه فکری به بررسی حسابداری سرمایه فکری و دارایی های نامشهود، چالش های مطروحه و مسیر آینده پرداخته شده است.