سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد خالدی – استادیار اقتصاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
مریم محمدامینی – فارغ التحصیل کارشناسی علوم دامی دانشگاه تهران

چکیده:

کشاورزی ارگانیک می تواند به عنوان رویکرد جدیدی در کشاورزی محسوب شود، که هدف آن ایجاد سیستم های تولید کشاورزی است که از نظر انسانی، محیطی و اقتصادی پایدار است . در این روش، حداکثر اتکا بر منابع تجدیدپذیر، مزرعه ای، محلی و مدیریت فرآیندهای اکولوژیکی و بیولوژیکی قرار دارد و اتکا به نهاده های بیرونی تا حد امکان کاهش می یابد . هر چند در ایران، طی سال های اخیر بحث تولید محصولات کشاورزی به شیوه ارگانیک مورد توجه قرار گرفته است، اما توجهی به تولید محصولات دامی ارگانیک نشده است . در این تحقیق به استانداردهای مهم تولید محصولات دامی ارگانیک پرداخته شده است . نتایج بررسی نشان داد که در تولید محصولات دامی به صورت ارگانیک، به منظور رسیدن به آسایش، رفاه و راحتی حیوان، حفظ و پایداری محیط و تولید محصولات سالم لازم است اصول مهمی رعایت شود . برخی از اصول مهم مربوط به تولید طیور ارگانیک سالم اتکا به منابع غذایی تولید شده به صورت ارگانیک، حفظ سلامتی و بهداشت از طریق مدیریت پیش گیرانه در مقایسه با درمان پیش گیرانه، استفاده از سیستم های نگه داری با الگوهای رفتاری طبیعی با ملاحظات رفاه حیوان و سیستم های چرای آزاد و استفاده از نژادها و سیستم های پرورشی مناسب از نظر مقاومت به بیماری ها، بهره وری و مناسب برای چرا می باشند . با توجه به شباهت های زیاد سیستم های سنتی تولید دام در کشور با الگوی تولید ارگانیک، لازم است
سیاست گزاران و برنامه ریزان توسعه پرورش طیور ارگانیک را در برنامه های بلندمدت مورد توجه قرار دهند