سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا زاهدی – کارشناس برنامه ریزی مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

امروزه به دلیل بازار رقابتی که در جهان اقتصاد وجود دارد، سازمانی موفق است که سودآوری بیشتری داشته باشد.آنچه که برای سودآوری مهم و ضروری است استفاده از نظر مشتری و معیار های رقابتی است.از طرف دیگر در دنیای گسترده و پر تقاضای امروزی ، که برای شرکتها محدودیتهای هزینه ای زیادی بوجود آوردهاست. تاکید بر روی پیشگیری از هزینه ها نیز مطرح است. فلذاستفاده از یک سیستمی که هم مشتری پسند بوده و هم سود آور باشدامری لازم و ضروری است که از آن به سیستم کیفیت یاد می شود.آنچه که در این مقاله ارائه خواهد شد: مقایسه سیتم سنتی ومکانیزه کیفیتارائه قوانین جدید استانداردالگوریتها و نمودار های لازم کیفیت و استاندارد با دیدگاه صنایع دریایی -علت استفاده از سیستم ممیزی