سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۴۰

نویسنده(ها):

داریوش غلام زاده – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد و مشاور ایران خودرو در رهبری تعالی سازمانی
امین پارسا – رییس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز بهمن موتور
کاظم کلب خانی – کارشناس منابع انسانی مرکز بهمن موتور
بابک شکوهی – کارشناس منابع انسانی مرکز بهمن موتور

چکیده:

امروزه محیط بیرونی سازمانها به شدت رقابتی و متغیر می باشد . بنابراین پیش بینی هر سیستمی باید بنگاهها را یک قدم دررسیدن به اهدافش یاری نماید در غیر این صورت سازمانها از اولین قربانیان دریای متلاطم و مواج عرصه رقابت خواهند بود . در حال حاضر اثربخشی نظامهای مختلف سازمان را در قالب تأثیرات عینی آن در تحقق اهداف استراتژیک سازمان جستجو می کنند . طراحی مدلها و چهارچوبهای منطقی با ورودیها و خروجی های مشخص و پیش بینی شاخصهای عملکرد معتبر که از محل تلاقی نظامهای مزبور با اهداف استراتژیک سازمان قابل استخراج می باشد ، بستر لازم را جهت تحقق این مهم فراهم می آورد .
از جمله نظامهای موجود در سازمانها ، سیستمهای منابع انسانی می باشد که وظیفه طراحی و استقرار فرآیندهای مرتبط با نیروهای انسانیرا بر عهده دارد . صنعت منابع انسانی ایران، علیرغم قدمت قابل توجه و گذار از سیستم سنتی اداری و کارگزینی به نظام توسعه منابع انسانی ، هنوز هم از یک مدل منطقی تبعی ت نمی کند و با اینکه کارکنان منابع انسانی از فعال ترین و پویاترین پرسنل سازمان می باشند، متاسفانه بستر را آماده برای نمایان ساختن نقش حیاتی و تاثیر گذار خو د نمی بینند ، و در نتیجه همواره بصورت دپارتمان گمنام در فرایندهای سازمانی به فعالیت خود ادامه می دهند .
شاید آرزوی خاک خوردگان این صنعت این باشدکه روزی فرا رسد تا با معماری یک مدل علمی، عملکرد کمی و سهم واقعی منابع انسانی در تحقق اهداف سازمانی را به سایر مدیران نمایش دهند .
با توجه به نیازهای ملموس فوق در عرصه منابع انسانی بنگاههای ایرانی، این مقاله در صدد آن است تا با معرفی یکی از اس تانداردهای معتبر موجود در صنعت منابع انسانی یعنی استاندارد توسعه گر نیروی ا نسانی (PDS) ، ازیک سو با به تصویر کشیدن تجارت موفق سازمانهای تحت پوشش این استاندارد در قالب بهبود شاخصهای عملکردی منابع انسانی و همچنین فرآیند ممیزی نظامهای منابع انسانی ، نقش پر رنگ و حیاتی این حوزه را به عنوان شریک استراتژیک سازمانی ترسیم نماید و از سوی دیگر مدیران منابع انسانی را در طراحی و بهگزینی مدل کاری که بسترساز تجلی ارزشهای والای این نظام باشد ، یاری نماید .