سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عارف درودی – مهندسین مشاور نیرو
جمشید خانشی – شرکت توانیر
محمد حسن بهشتی – شرکت توانیر

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله معرفی استاندارد حدود مجاز هارمونیکها در شبکه سراسری ایران می باشد. در این استاندارد حدهای مجاز جریانهای هارمونیکی هر مشترک در سطوح ولتاژ مختلف با توجه سطح اتصال کوتاه محل تغذیه مشترک و همچنین حدهای مجاز ولتاژهای هارمونیکیدر نقاط مختلف شبکه بعنوان یکی از عوامل مهم کیفیت برق رسانی تعیین می گردد. همچنین در زمینه اعوجاج هارمونیکی گذرا، محاسبه اعوجاج هارمونیکی چند مشترک و روش ارزیابی مشترکین جدید تولید کننده هارمونیک، راهنمایی هایی ارائه می دهد.