سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز امینی – فوق لیسانس پترولوژی معاون مدیر زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشاف
رضا قاسمی –
زهرا چایچی –

چکیده:

در تهیه نقشه های زمین شناسی به ویژه در مقیاس ۱ک۲۵۰۰۰ وجود استاندارد رنگ نقش موثری دارد. واحدهای سنگی، سازندها و به طور کلی واحد های چینه نگاری در ایران تا کنون رنگ استاندارد مشخصی نداشته و الگو قرار دادن استانداردهای مختلف جهانی و از طرف دیگر سلیقه و عرف زمین شناسان مختلف نتایج مطلوبی نداشته است. نقشه های مجاور هم با توجه به تفاوت رنگ و تفاوت های دیگر قابل تطبیق نبوده اند و در این رهگذر تهیه نقشه یکپارچه ایران با مشکلات متعددی روبرو بوده است. بررسی های به عمل آمده نشان داده است که در سطح جهانی استانداردهای رنگ مبنای دقیق علمی نداشته و در کشورهای مختلف رنگ های متفاوتی به نقشه ها اعمال شده است. لازم به ذکر است که چارت های مختلف ارائه شده گرچه تفاوت های بسیاری با هم دارند لیکن در برخی موارد به ویژه در سنوزوئیک و کرتاسه تشابه زیادی با یکدیگر نشان می دهند. در طی این مقاله ابتدا مبانی علمی رنگ در رایانه و چاپگرها مورد بررسی قرار گرفته و فرمول تبدیل آنها مشخص شده است.