مقاله استاندارد سرمايه گذاران نيروي انساني گامي در جهت توسعه منابع انساني در سازمانهاي پيشرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رشد فناوري از صفحه ۵۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: استاندارد سرمايه گذاران نيروي انساني گامي در جهت توسعه منابع انساني در سازمانهاي پيشرو
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمانهاي پيشرو
مقاله سرمايه گذاران منابع انساني
مقاله منابع انساني
مقاله آموزش
مقاله مزيت رقابتي
مقاله اصول
مقاله معيار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داستاني معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با رشد چشمگير جنبه هاي مختلف فناوري، از نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين منبع سازمان نام برده مي شود. اهميت پرورش و توسعه منابع انساني و تاثير مديريت صحيح بر آنها باعث بهبود عملکرد سازمان و پيدايش راهکارها و و رويکردهاي مختلفي براي افزايش بازدهي نيروي انساني شده است. بهبود عملکرد سازمان نيازمند يک چارچوب و استاندارد تعريف شده مي باشد که اين چارچوب توسط استاندارد سرمايه گذاران نيروي انساني در اختيار سازمان قرار مي گيرد و اين فرصت را به سازمان مي دهد تا با ايجاد بستر و محيطي مناسب باعث پرورش منابع انساني و در نهايت بهبود عملکرد سازمان گردد.
اين استاندارد اولين استاندارد در زمينه توسعه منابع انساني است که در سال ۱۹۹۰ با مشارکت تعدادي از سازمان هاي پيشرو تدوين شده است. اين استاندارد ابزار مفيدي براي سازمان ها و شرکت هاي پيشرو است که با پياده کردن مديريتي بهينه باعث بهسازي عملکرد سازمان در کسب و کار و توسعه منابع انساني و در نتيجه تحقق بخشيدن به اهداف سازماني و افزايش قدرت رقابتي خود شود.
در اين مقاله سعي بر آن است تا پيدايش، مفاهيم، چارچوب استاندارد تشريح شده و مزايا و نتايج مثبتي که اين استاندارد در راستاي کسب و ايجاد مزيت رقابتي مي تواند در سازمان هاي پيشرو داشته باشد ارايه شود.