سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آلبرت کوچری – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژی و مدیریت مصرف
محمدحسین ناظمی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژی و مدیریت مصرف

چکیده:

روند رو به رشد مصرف انرژی الکتریکی در ایران، استفاده از روشهای مؤثر و تجربه شده صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی را اجتناب ناپذیر می کند . یکی از روشهای بهینه سازی مصرف انرژی، تدوین و بکارگیری استاندارد مصرف انرژی و برچسب بازدهی انرژی برای تجهیزات انرژی بر می باشد . سهم قابل توجه مصرف سیستمهای روشنایی از کل مصرف انرژی الکتریکی کشور و همچنین نقش عمده مصرف لامپها در سیستمهای روشنایی، لزوم بکارگیری انواع روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی لامپهای الکتریکی را توجیه می کند .
در این مقاله بخشی از نتایج تدوین استاندارد مصرف انرژی و طراحی برچسب مصرف انرژی انواع لامپها ( شامل لامپهای رشته ای، فلورسنت لوله ای، فلورسنت فشرده، بخار جیوه، متال هالید و بخار سدیم پرفشار ) جهت بهبود مصرف انرژی الکتریکی در ایران ارائه شده است . ابتدا استاندارد مصرف انرژی لامپهای روشنایی و سپس برچسب مصرف انرژی طراحی شده تشریح می شوند . محدوده رده بندی لامپها و شاخص ارزیابی عملکرد لامپ از دیدگاه انرژی به تفکیک نوع لامپ در ادامه مقاله ذکر می گردند و در خاتمه نتیجه گیری و اثرات اجرای این طرح ارائه می شوند .