سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین محمدیان –
مصطفی قلی بیگدلی –
حسین افتخار اردبیلی –
محمد تقی ایت الهی –

چکیده:

برنامه ای ملی با پشتیبانی دولت برای تعیین دامنه های رجع آزمایشگاهی به ویژه دامنه های مرجع مورد نیاز در ارزیابی های تغذیه ای اجرا شود.
نظر به تنگناها و کمبودهای کنونی و با توجه به مواد و دستگاههای موجود، برای ارزیابی وضع تغذیه از نظر پروتئین ها در فاز حاد کمبود از TLC برای اسیدهای آمینه و در فاز مزمن از آلبومین خون و کرآتینین ادرار و در جریان بیماریها از ۳- متیل هیستیدین ادرار و کرآتینین ادرار استفاده شود. در موارد کمبود آلبومین سرم (کمتر از ۳/۵g/dl)، می باید ضمن توجه به سابقه بیمار آزمونهایی برای بررسی سلامت کبد (مانند SGPT و آلکالین فسفاتاز) نیز انجام پذیرد.