سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه محسنی – پژوهشگر پژوهشکده نانو فناوری- دانشگاه صنعتی اصفهان
شادی رحیمی – کارشناس مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – استادیار دانشکده مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پروژه، استحاله فازی فولاد CK45 نانو ساختار حین فرآیند آسیاب کاری مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا تراشه های فولاد فوق توسط ماشینکاری تهیه شد و پس از شستشو توسط استن، در مدت زمان های مختلف تحت فرآیند آسیاب قرار گرفت. این پروسه در آسیاب گلوله ای سیاره ای، محفظه کرم – کربن، سرعت rpm600 و نسبت وزنی گلوله به پودر ۱۵ به ۱ انجام شد. تغییرات ایجاد شده در ساختار داخلی در طی آسیاب کاری مکانیکی توسط آنالیز پراش پرتوی ایکس مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات ایجاد شده در مورفولوژی و ریز ساختار ذرات پودر، توسط میکروسکوپ نوری بررسی شد و تغییر اندازه دانه‌ها توسط رابطه ویلیامسون – هال ارزیابی گردید. نتایج آسیاب کاری برده ها نشان داد که پس از ۷۰ ساعت آسیاب کردن، اندازه دانه ۶۷ میکرومتر به ۱۵/۱۴ نانومتر کاهش یافت. همچنین سختی از ۳۷ ویکرز به ۸۲۱ ویکرز افزایش یافت و ساختار فولاد از فریت – پرلیت به مارتنزیت تبدیل شد.