مقاله استحاله: مطالعه و بررسي پاسخهاي انطباقي به ضربه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: استحاله: مطالعه و بررسي پاسخهاي انطباقي به ضربه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضربه
مقاله کارکردهاي حافظه و حرکتي
مقاله فعاليت افزايش يافته
مقاله آشنايي قبلي با موقعيت ضربه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دژكام محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغام حاجبي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، با بکارگيري يک مدل حيواني در تبيين پاسخهاي انطباقي يا تغييرات مثبت در کارکردهاي جسماني، رواني پس از وقوع يک ضربه، درخصوص واقعي يا ايلوژني بودن پاسخهاي مثبت در قبال ضربه، انجام شده است. در اين پژوهش با يک طرح آزمايشي، ۹۰ موش آزمايشگاهي به طور تصادفي در يک گروه کنترل و ۷ گروه آزمايشي وارد کاربندي پژوهش شدند. تحليل داده ها نشان داد که با بروز ضربه، کارکردهاي حافظه و حرکتي بهبود پيدا مي کند. همچنين مشخص شد که آشنايي قبلي با موقعيت ضربه و فعاليت افزايش يافته پيش از وقوع ضربه(در سطوح متفاوت) نقش ميانجي را درافزايش کارکردهاي فوق بازي مي کند.