سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوذر قهرمانی – کارشناس آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مناطق خشک و بیابانی در گستره وسیعی از جهان پراکنده شده اند. آنچه در این مناطق مشهود است کمبود آب به عنوان حیاتی ترین ماده مورد نیاز بشر می باشد. به بیا ن دیگر، از دیدگاه هیدرولوژیکی در این محیط ها، بیلان آب منفی است جرا که به واسطه درجه حرارت بالا و خشکی هوا، تبخیر و تعرق از سطحخاک و گیاه به مراتب بیشتر از میزان بارندگی است.
مشخصه عمده نواحی کویری فقدان منابع مناسب تامین آب شرب انسان و آبیاری گیاهان می باشد، بعلاوه استحصال آب و دستیابی به منابع جدید به سهولت صورت نمی گیرد، لذا تلاشهای بسیاری جهت یافتن راه حلهایی برای مشکل کم آبی در نواحی خشک و کویری جهان که از بارندگی نسبتا ناچیزی برخوردارند، انجام شده است.
در ای مقاله سعی شده است ضمن بیان ویژگیهای خاص اقلیمی نواحی خشک، روشهایی که از دیرباز در تامین منابع آبی از سوی ساکنان اراضی حایشه کویرها مورد استفاده بوده اند معرفی گردد که این مجموعه این تکنیکها امروزه تحت عنوان استحصال و جمع آوری آب شناخته می شود. اینروشها به دلیل نیاز همیشگیبشر به ماده حیاتی آب، قدمتی به درازای تاریخ دارند.