سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عالیه طهماسبی – گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد جهرم
سید علی باقری – تحقیقات هیدرومتالوژی، امور تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه
احمد رضا شاهوردی – گروه بیوتکنولوژی، دامشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
منوچهر اولیازاده – گروه معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

استحصال بیولوژیکی (بیولیچینگ) مس از سرباره کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه بررسی شده است. میزان تولید سرباره از کوره های مذکور، روزانه ۷۰۰ الی ۹۰۰ تن با عیار ۰/۵ تا ۱ درصد مس می باشد که به عنوان ماده دور ریز در قسمتی از مجتمع جمع می گردد. بیش از ۹۰% مس سرباره در کانی های سولفیدی کالکوسیت و کالکوپیریت وجود دارد که می تواند برای فرایند بیولیچینگ ماده مناسبی باشد. آزمایش های بیولیچینگ سرباره در مقیاس کوچک در ظروف متحرک (شیک فلاسک) و در مقیاس بزرگتر در ستون به انجام رسید. بازیابی مس در شرایط بهینه، در محیط حاوی باکتری های موزوفیل و محیط شاهد فاقد باکتری در حالت شیک فلاسک به ترتیب ۷۴% و ۳۲% به دست آمد و در مقیاس ستونی که از دو اندازه زیر ۱۲/۷ میلیمتر و زیر ۱۴۷ میکرون استفاده شد، در مدت زمان ۸۰ روز، در محیطهای باکتریابی و فاقد باکتری به ترتیب ۴۰% و ۱۴% برای سرباره خرد شده و ۷۳% و ۲۳% برای سرباره پودر شده حاصل شد. با توجه به نتایج حاصل، می توان گفت که مس موجود در سرباره کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه را می توان از طریق فرایند بیولیچینگ استحصال نمود.