سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مسینایی – دانشکده فنی دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد
منوچهر اولیازاده – دانشیار
احمدرضا شاهوردی – دانشکده داروسازی دانشگاه تهران
سیدعلی سیدباقری – کارشناس ارشد

چکیده:

غبار تولیدی درکوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه با تناژی معادل ۳۰ تن برروی و متوسط عیار مس ۳۰ درصد بکمک فیلترهای الکترواستاتیکی ازگازهای خروجی جدا می شود غبار جمع شده بدو ن هیچ تغییر بر سیستم برگشت داده مش ود که علاوه بر الودگی محیط زیست در اثر انتشار در فضای کارخانه باعث اتلاف مس موجود و همچنین بعلت نفوذ در اجرهای نسوز کوره باعث از بین رفتن نسوزها می گردد هدف ازاین پژوهش بررسی و بهینه سازی فرایند استحصال بیولوژیکی مس موجود در غبار توسط باکتریهای بومی جداشده ازمحل معدن مس سرچشمه می باشد با توجه به حضور مقادیر قابل توجه فاز اکسیدی مس در نمونه مربوطه یک مرحله لیچینگ اولیه اسید شویی در ظروف باتل رول در حضور اسید سولفوریک ۱/۴ نرمال قبل از فرایند بیولیچینگ روی نمونه مورد نظر انجام پذیرفت. تستهای بیولیچینگ در مقیاس ازمایشگاهی در شرایط مختلف از قبیل دانسیته پالپ محیط کشت باکتریایی میزان تلقیح و در حضور مقادیر مختلف سولفات اهن و پیریت روی نمونه غبار اسید شویی شده انجام شد. نتایج تستهای بیولیچینگ در شرایط بهینه بیانگر بازیابی ۹۲ درصد مس موجوددر غبار و در مقایسه با بازیابی ۳۳ درصد لیچینگ شیمیایی بودند.