سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عبداللهی – دانشیار گروه فراوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو گروه پژوهشی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس
احمد خدادادی دربان – استادیار محیط زیست مدنی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
رضا آرام – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این مقاله، بازیابی زغال از بحث نرم باطل فلوتاسیون کارخانه زغال شومی البرز شرقی با روش آگلومراسیون روغنی با استفاده از روغن نباتی و نیز کاهش خطرات زیست محیطی و خودسازی زغال در صد باطل این کارخانه می‌باشد. بخش دانه بندی ۳۰۰ – میکرون از سد باطل فلوتاسیون این کارخانه به روش آگلومراسیون روغنی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور چندین نوع روغن استفاده گردید که مناسب‌ترین روغن به منظور آگلومراسیون نرمه زغال، روغن نباتی لادن (مخلوطی از روغن‌های آفتاب‌گردان، سویا و کلزا) انتخاب گردید با استفاده از مقدار بهینه روغن نباتی می‌توان مقادیر زیاد و با ارزشی از نرده‌های زغال این کارخانه با خاکستر ۶۵/۳۲ در صد را بازیابی نموده و خاکستر آن را به حدود ۳۸/۸۹ در صد کاهش داد. در این شرایط بازیابی و بازدهی جدایش مواد قابل احترام به ترتیب برابر ۸۲/۰۱ و ۵۴/۲۶ در صد به دست آمد.