مقاله استحصال فلز اينديم از محلول سولفاته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي جداسازي از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: استحصال فلز اينديم از محلول سولفاته
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينديم
مقاله استخراج حلالي
مقاله استريپ
مقاله سمنتاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كليني سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپويا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صابريان كمال
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، فرآيندهاي استخراج حلالي و سمنتاسيون اينديم جهت بازيابي اينديم از محلول سولفاته مورد مطالعه قرار گرفته است. در مرحله استخراج اينديم، مقادير بهينه عوامل موثر شامل pH محلول آبي، زمان تماس بين فازها، غلظت استخراج کننده در فاز آلي و نسبت حجمي فاز آبي به آلي به ترتيب ۰٫۸، ۵ دقيقه، ۳۰% وزنيD2EHPA  در فاز آلي و ۳ به دست آمد. در مرحله استريپينگ، اسيد سولفوريک به عنوان عامل استريپ انتخاب شد و مقادير بهينه پارامترهاي عوامل موثر شامل غلظت ۵ مولار اسيد سولفوريک، زمان تماس ۵ دقيقه و نسبت حجمي فاز آلي به آبي ۴ به دست آمد. فرآيند سمنتاسيون اينديم از محلول استريپينگ با پودر روي انجام شده است. مقادير بهينه عوامل موثر بر فرآيند سمنتاسيون شامل: مقدار پودر روي ۲ برابر نسبت استکيومتري با اينديم، زمان ۶ ساعت، دما ۲۵°C و pH محلول ۳ به دست آمد. بازيابي کل اينديم حداقل ۹۰% بدست آمد.