سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا ملک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
محمد ربانی – هیئت علمی پژوهشگاه هسته ای تهران
محمد تقی زاده – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
فریدون افلاکی – کارشناس ازمایشگاه شیمی تجزیه واحد رادیوایزوتوپ سازمان انرژی اتمی ایر

چکیده:

جهت استخراج منیزیم و جداسازی ان از کلسیم موجود در اب دریا جذب این عناصر برروی رزین با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر PH محیط اثر محلولهای بافر و مقدار یون سدیم برای رزین در دو حالت سدیمی و اسیدی بهینه شد نتایج ازمایشات نشان داد که با افزایش PH میزان جذب و انتخابی بودن جذب رزین در حالت اسیدی افزایش می یابد ولی برای رزین درحالت سدیمی با افزایش PH تغییر محسوسی در جذب ایجاد نمی گردد در صورت استفاده از محلول بافر جذب و انتخابی بودن ان افزایش می یابد با افزایش غلظت یونهای سدیم در محلول جذب هر دو عنصر کاهش یافت. جهت اماده سازی مجدد رزین اثر غلظت اسید کلریدریک برروی رزینهای بار شده نشان داد که بهترین غلظت برای اماده سازی ۱/۵ مولار اسید کلریدریک می باشد.