سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید پورعبداله – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

خاکستر برجامانده از احتراق سوخت سنگین (مازوت )، حاوی ترکیبات ارزشمندی همچون وانادیوم است. استفاده وسیع از مازو ت بعنوان سوخت در نیروگاه های حرارتی موجب تشکیل خاکستر قابلتوجهی در داخل بویلر آنها م یگردد بنابراین با توجه به ارزش وانادیوم و ترکیبات آن، خاکستر مازوتم یتواند به صورت یک منبع ثانویه مهم جهت استحصال وانادیوم مورد استفاده قرار گیرد. تولید فرو وانادیوم مست لزم دو مرحله می باشد. مرحله نخست استخراج وانادیوم از منابع آن و مرحله دیگرانجام فرآیند متالوترمی جهت احیاء اکسید وانادیوم و در نهایت تولید فرووانادیوم. دراین تحقیق روش پیرو – هیدرومتالورژی برای استخراج وانادیوم از خاکستر مازوت بصورت پودرپنتوکسیدوانادیوم یا متاوانادات آمونیوم و روش آلومینوترمی برای تولید فرو وانادیوم انتخاب و عوامل مؤثر بر آن بررسی و مطالعه گردید و شرایط بهینه هرکدام از این فرآیندها تعیین شد