مقاله استخراج اتوماتيک خطواره هاي مرتبط با زون گسلي جوان اصلي زاگرس در جنوب لرستان و مقايسه آن با برداشت هاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: استخراج اتوماتيک خطواره هاي مرتبط با زون گسلي جوان اصلي زاگرس در جنوب لرستان و مقايسه آن با برداشت هاي صحرايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل هاي سايه ارتفاعي
مقاله گسل سراوند- بزنويد
مقاله آي ار اس
مقاله استخراج اتوماتيک
مقاله اسلام آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پوركرماني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسپندار رادين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آناليز خطواره ها پايه و اساس مطالعات ساختاري و تکتونيکي يک منطقه به شمار مي روند. در اين مطالعه، با استفاده از تصاوير Landsat، IRS و مدل هاي سايه ارتفاعي خطواره هاي موجود در زون گسلي سراوند- بزنويد، يکي از قطعات گسل اصلي جوان زاگرس در جنوب لرستان استخراج شد.
هدف: هدف از اين مقاله استخراج اتوماتيک خطواره هاي مرتبط با زون گسلي جوان اصلي زاگرس در جنوب لرستان و مقايسه آن با برداشت هاي صحرايي مي باشد.
روش بررسي: روش مورد استفاده در اين مطالعه، استخراج اتوماتيک خطواره ها بود که بعد از روي هم قرار گيري تمام نقشه هاي تهيه شده، نقشه کلي از خطواره هاي منطقه تهيه گرديد. با مطالعات صحرايي، مشخص شد که روندهاي به دست آمده از نقشه کلي خطواره ها، مربوط به گسل هاي اصلي منطقه است.
نتايج: روند هاي شمال خاور- جنوب باختر مربوط به گسل هاي امتداد لغز بين گسل هاي اصلي منطقه، روندهاي شمال باختر- جنوب خاور مربوط به گسل سراوند- بزنويد و شکستگي هاي همراه با آن مثل گسل اسلام آباد است.
نتيجه گيري: گسل سراوند- بزنويد و گسل اسلام آباد به ترتيب از نوع شگستگي هاي R و P در نتيجه برخورد صفحات عربي و ايران است.