سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شادی بحیرائی – دانشکده فنی دکتر شریعتی
فاطمه ایزدی – دانشکده فنی دکتر شریعتی
سید کمال الدین ستاره دان – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه

چکیده:

شکستگی مهره ها بصورت Burst fracture (از هم پاشیدگی) و Compression fracture (شکستگی ناشی از فشردگی مهره ها) در زنان یائسه بسیار شایع بوده که جهت تشخیص آنها از اندازه گیری ارتفاع مهره ها و نسبت ارتفاع به عرض مهره ها استفاده می شود. این تحقیق برای تعیین ارتفاع مهره ها،از روش استخراج و بررسی منحنی های بدست آمده از مرزهای فوقانی و تحتانی هر مهره استفاده شده است. غالبا برای تشخیص شکستگی از تصویر جانبی ستون فقرات استفاده می شود،اما تصویر جانبی فاقد عرض مهره می باشد بنابراین در این تحقیق از تصویر روبرو که در آن علاوه بر ارتفاع مهره،عرض مهره نیز مشهود است استفاده شده است. روشهای مبتنی بر تشخیص شکل مهره و پیدا کردن تمام مرز مهره قادر به پاسخگویی به بسیاری از موارد نمی باشند بنابراین الگوریتم های استفاده شده از کارایی کافی برای تعیین ارتفاع و درنتیجه تشخیص شکستگی برخوردار نمی باشند. دراین مقاله با کاهش خطای تعیین ارتفاع داخلی مهره به میزان کمتر از ۴,۹۹ % ارتفاع مهره، در ۸۱,۲۲ % مهره های کمری ( ۱-۴) و عرض مهره با میانگین خطای ۴,۳۲ % در ۸۵,۵۵ % موارد احتمال شکستگی در مهره های کمری تخمین زده شده است. جامعه آماری مورد بررسی ۵۲ نفر از زنان یائسه با میانگین سنی ۵۸ سال که ۶۹,۳ % سالم، ۷,۷ % یک مهره شکسته و ۲۳ % بیش از یک مهره شکسته داشته اند هستند.