سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید نم نبات – شرکت فناوری متن و گفتار
عباس کوچاری – شرکت فناوری متن و گفتار

چکیده:

نوای گفتار از پارامترهای مختلف همچون کشش زمانیواجها، انرژی ، منحنی پیچ و … تشکیل شده است. برای تخمین پیشگویی منحنی پیچ، لازم است که ابتدا منحنی پیچ بصورت معنادار از نظر زبانشناسی از تئوری های اهنگ توصیف گردد. از جمله تئوری های آهنگ می توان به تئوری Fujisaki اشاره نمود که منحنی پیچ را با استفاده از دو مولفه عمومی و محلی توصیف می نماید. تخمین و مددل نمودن منحنی های پیچ با استفاده از این تئوری نیازمند داشتن دادگانی از منحنی های پیچ بههمراه پارامترهای Fujisaki برای توصیف این منحنی ها می باشد. تعیین دستیاین پارامتر بسیار دشوار می باشد و لذا ما در اینمقاله ابتدا مدل فوجیسکالی را معرفی و سپس الگوریتمی برای تعییناتوماتیک پارامترهای آن با استفادهاز منحنی پیچ ورودی ارائه کرده ایم . بررسی ها حاکی از عدم نیاز به فرمان تکیه وعبارت منفی برای مدل سازی پیچ در فارسی می باشد. بعلاوه توانایی بالای این روش در بازسازی و مدل نمودن منحنی پیچ با تعداد محدودی پارامتر بسیار قابل توجه و حایز اهمیت می باشد. البته بنظر می آید که برای ساخت مدل و تخمین این پارامترها، احتمالا بازنگری و اصلاح دستی این پارامترها لازم باشد.