سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج گودرزنیا – موسسه خودپایش

چکیده:

در این مقاله استخراج روغن های اسانسی از مواد اولیه گیاهی CO2 فوق بحرانی مورد مطالعه توسط قرار گرفته و با استفاده از یک مدل ریاضی دو فازی، میزان استخراج در شرایط مختلف عملیاتی پیش بینی شده است. موازنه جرم حل شونده در حالت ناپایدار در فاز جامد و از سیال فوق بحرانی به دو معادله دیفرانسیل پاره ای منتهی شده است که با روش عددی قابل حل می باشند. این مدل دارای سه پارامتر ضریب انتقال جرم، ضریب پراکندگی محوری و ضریب نفوذ در جامد است. دو پارامتر اول از روابط تجربی موجود به دست امده و پارامتر آخر به عنوان پارامتر تنظیم مدل در نظر گرفته شده است. این مدل قادر است اثر پارامترهای مختلف فرایندی مانند اندازه ذرات و شدت جریان را بر میزان استخراج روغن های اسانسی پیش بینی کند.