سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرناز پوراصغر – گروه فیزیک دریا، دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
سیدعلی آزرم سا – دانشگاه تربیت مدرس،تهران
حمیدرضا مرادی – دانشگاه تربیت مدرس،تهران
عبدالرضا انصاری – مرکز سنجش از دور ایران، تهران و سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

تغییرات زمانی و مکانی دمای پهنه آبی نقش مهمی روی فعالیتهای سیستم جوی، زندگی آبزیان، جریانات دریایی، میزان شوری و دیگر خصوصیات آب دریاها و دریاچه ها دارد . در تحقیق حاضر که به منظور بررسی توزیع زمانی و مکانی دما در سطح دریاچه ارومیه صورت گرفته از تصاویر ماهواره NOAA سنجنده AVHRR استفاده شده است . با پردازش ۱۲ تصویر از ۱۲ ماه سال و کالیبراسیون این تصاویر با داده های دریایی که در زمان گذر ماهواره اندازه گیری شده بودند، تصاویر دمای سطح دریاچه ارائه شدند . نتایج حاصل از بررسی توزیع زمانی و مکانی دمای سطح آب دریاچه در ماههای مختلف نشان داد که گرادیان دما در فصل سرد سال خیلی بیشتر از فصل گرم سال است . مهمترین عوامل اختلاط پدیده های بادراند ( امواج و جریانات ) و تغییرات شوری آب ناشی از ورودی رودها به دریاچه می باشند . اگر چه چشمه های زیر زمینی نیز می تواند در این بین نقش بالایی را ایفا نمایند