سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد فتحیان – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
یاسر دشتی –

چکیده:

مبحث داده کاوی امروزه ی کی از مباحث پرکاربرد در مقوله فناوری اطلاعات محسوب می شود . با توجه به گسترش روزافزون اینترنت و رشد نمایی کاربران و محتویات وب، تحل یل و بررس ی اطلاعات وب از اهمیت ویژه ای برخوردار است . برروی داده های وب تحلیلهای مختلفی قابل انجام است . یکی ازاین تحلیلها بررسی اطلاعات کاربردی وب برای شناسایی بیشتر رفتار کاربران وبگاه است . در این مقاله ما مدلی ساده و کارا برای خوشه بندی بهتر کاربران وبگاه ارائه دادیم . در این مدل، تابع علاقه کاربر به هر صفحه وبگاه را با استفاده از زمـان سـپری شده کاربر در آن صفحه تخم ین می زنیم و از این طریق داده های مجزای زیادی را از فضای نمونه ای حذف می کنیم . در ضمن در انتهای کـار، مـدلی جدیـ د بـرا ی ماشین پیشنهاد دهنده ارائه می دهیم . پیش بینی درخواست بعدی کاربرفعال درسایت، وظیفه ماشین پیشنهاد دهنده است . این مدل بر مبنای بلندترین زیر دنباله مشترک دو جلسه کاربری م ی باشد و در آن مفهوم جدی د شکاف بین زیردنبالـه هـا ارائـه مـی شـود . نتـا یجی کـه از اعمـال مـدل ارائـه شـده بـر وقـای ع نگـار خـادم وب دانـشگاه Saskatchewan . بدست آمد، از سرعت بالاتر و افزایش دقت پیش بینی ماشین پیشنهاد دهنده نسبت به مدلهای مشابه، حکایت می کند