سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه زکی زاده نی نی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده های فنی دانشگاه تهران
شهره فاطمی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده های فنی دانشگاه تهران
محمدرضا مهرنیا – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده های فنی دانشگاه تهران
علیرضا وطن آرا – دکترای داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران

چکیده:

استخراج به کمک سیال فوق بحرانی یک روش موثر برای استخراج مواد ضروری از پایه های جامد یا مواد مایع با خلوص مناسب می باشد . ی کی از کاربردهای این روش استخراج اسیدهای چرب ضروری درون روغن ماهی می باشد. دی اکسید کربن به عنوان یک حلال مناسب استفاده می شود. فوائد اسیدهای چرب غیر اشباع امگا ۳ موجود در روغن ماهی ، روش استخراج آنها و روش آنال یز نمونه ها به وسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی در ای ن تحقی ق آمده است . بر اساس نتیجه طراحی آزمایشات ، اثر پارامترهای موثر بر بهبود بازده استخراج اسیدهای چرب امگا ۳ و شرایط ع ملیاتی بهینه برای تهیه اسیدهای چرب با غلظت بالاتر بررسی شده است.