سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسیح اعلمی – شرکت UCF (تاسیسات فراوری اورانیوم ایران)
احمد مختارزاده – شرکت UCF (تاسیسات فراوری اورانیوم ایران)
محمدرضا قاسمی – شرکت UCF (تاسیسات فراوری اورانیوم ایران)
حمیدرضا مهاجرانی – شرکت UCF (تاسیسات فراوری اورانیوم ایران)

چکیده:

اورانیوم موجود در پسماندهای کربنی توسط محلول پر اکسید نیتروژن و کربنات سدیم بصورت یون UO2(CO3)3(-4) استخراج می گردد. به این منظور واکنش در شرایط عملیاتی مختلف ، تغییرات دمای واکنش و تغییر غلظت پراکسید و زمان اقامت، آزمایش شده است. میزان انحلال اورانیوم موجود در پسماند به اندازه ذرات ، اسیدیته محلول، غلظت اکسید کننده و دما بستگی دارد. با دقت در نتایج به دست آمده در می یابیم که دمای حدود ۶۰ درجه سانتی گراد در سرعت انحلال نمونه تاثیر زیادی دارد. همچنین با کاهش غلظت پراکسید، راندمان انحلال افزایش می یابد. ضمنا بیشترین میزان U استخراج شده در زمانهای اقامت بالا به دست می آید.