دانلود مقاله,دانلود مقاله فارسی,خرید مقاله,ترنس لاین

این سایت جهت جستجوی هوشمندتر در سایت ، از موتور جستجوی گوگل استفاده میکند

دانلود مقاله استخراج با حلال دیسپرسیوم (Dy) در محیط اسید نیتریکی با استفاده از استخراج کننده D2EHPA

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سید محمد کاظم موسوی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد رهبر کلیشمی – استادیار گروه طراحی فرآیندهای جداسازی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
میثم تراب مستعدی – استادیار گروه چرخه سوخت پژوهشگاه علوم و فنون

چکیده:
دیسپرسیوم یکی ازعناصرنادرخاکی است که کاربرد فراوانی درصنایع گوناگون به ویژه درساخت تجهیزات پیشرفته الکترونیکی پیدا کرده است یکیازراه های جداسازی آن ازسنگهای معدنی استخراج باحلال است دراین تحقیق تاثیر پارامترهای زمان تعادل PH غلظت استخراج کننده نسبت فاز آبی به فاز آبی درفرایند استخراج یون دیسپرسیوم بااستفاده ازاستخراج کننده D2EHPA درمحیط اسیدنیتریکی درسیستم ناپیوسته مورد بررسی قرارگرفت با کمک اطلاعات بدست آمده و استفاده ازروش انالیز شیب منحنی ها معادله واکنش تعادلی این فرایند نیز بدست آمد که نتایج حاصل شده نشان دهنده این مطلب بود که شرایط بهینه استخراج زمان تعادل ۶۰ دقیقه غلظت ۰/۱ مولار ا ستخراج کننده دی -۲-اتیل هگزیل فسفریک اسید D2EHPA نسبت فازی آبی به آبی برابر با ۱وPH برابر با ۴می باشد ونیز غلظت اسیدبرمیزان استخراج قابل صرفنظر کردن است این شرایط باعثا ستخراج وجداسازی بهینه دیسپرسیوم بادرصد استخراج بیش از۹۵درصد ازنمکهای آن میگردد

دانلود مقاله استخراج با حلال دیسپرسیوم (Dy) در محیط اسید نیتریکی با استفاده از استخراج کننده D2EHPA

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سید محمد کاظم موسوی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد رهبر کلیشمی – استادیار گروه طراحی فرآیندهای جداسازی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
میثم تراب مستعدی – استادیار گروه چرخه سوخت پژوهشگاه علوم و فنون

چکیده:
دیسپرسیوم یکی ازعناصرنادرخاکی است که کاربرد فراوانی درصنایع گوناگون به ویژه درساخت تجهیزات پیشرفته الکترونیکی پیدا کرده است یکیازراه های جداسازی آن ازسنگهای معدنی استخراج باحلال است دراین تحقیق تاثیر پارامترهای زمان تعادل PH غلظت استخراج کننده نسبت فاز آبی به فاز آبی درفرایند استخراج یون دیسپرسیوم بااستفاده ازاستخراج کننده D2EHPA درمحیط اسیدنیتریکی درسیستم ناپیوسته مورد بررسی قرارگرفت با کمک اطلاعات بدست آمده و استفاده ازروش انالیز شیب منحنی ها معادله واکنش تعادلی این فرایند نیز بدست آمد که نتایج حاصل شده نشان دهنده این مطلب بود که شرایط بهینه استخراج زمان تعادل ۶۰ دقیقه غلظت ۰/۱ مولار ا ستخراج کننده دی -۲-اتیل هگزیل فسفریک اسید D2EHPA نسبت فازی آبی به آبی برابر با ۱وPH برابر با ۴می باشد ونیز غلظت اسیدبرمیزان استخراج قابل صرفنظر کردن است این شرایط باعثا ستخراج وجداسازی بهینه دیسپرسیوم بادرصد استخراج بیش از۹۵درصد ازنمکهای آن میگردد

این فقط چکیده ای از مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خرید نمایید
تمامی مقالات دارای عنوان ، نویسنده ، چکیده و منابع میباشد
نمونه فرمت مقالات PDF و WORD که برای شما ارسال خواهد شد - کلیک کنید
چنانچه شما نویسنده این مقاله هستید اینجا کلیک کنید