سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید ایروانی – بخش مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
کامران نظری – آزمایشگاه جابربن حیان، سازمان انرژی اتمی ایران
ناصر ثقه الاسلامی – بخش مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی زیودار – بخش مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله استخراج با حلال سریم (III) از محلول اسید سولفوریکی به وسیله دی اتیل هگزیل فسفریک اسید (D2EHPA) که در رقیق کننده کروزین حل شده بررسی گردیده است.
در این بررسی ابتدا PH بهینه برای استخراج تنظیم گردید و سپس در PH=2/8 بقیه آزمایشات صورت گرفت. زمان بهینه برای استخراج t=3 دقیقه به دست آمد.
مقدار بهینه حلال مصرفی دی اتیل هگزیل فسفریک اسید ۰/۱ مولار در نظر گرفته شد و با استفاده از این حلال و زمان استخراج تعیین شده ایزوترم استخراج سریم و ظرفیت بارگیری حلال به دست آمد. در ضمن با تحلیل این دو نمودار تعداد مراحل تئوری استخراج ۳ مرحله تخمین و ظرفیت بارگیری حلال ۸۵۰ میلی گرم در لیتر به دست آمد. در ادامه کار وابستگی استخراج به دما بررسی گردید و به وسیله آن تغییرات آنتالپی واکنش محاسبه گردیده و مشاهده شد که واکنش استخراج گرمازا می باشد. در تمام آزمایشات بالا محلول لیچینگ حاوی تقریبا ۴۰۰ میلی گرم در لیتر سریم (III) می باشد.