سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر نادری – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
نصرا… مقدم چرکری –

چکیده:

روش ارائه شده جهت شناسایی خودرو و جاده، شامل سه مرحله اصلی می باشد، اول استخراج جاده از تصویر توسط خواص ظاهری آن، دوم فرموله کردن لبه های جاده بااستفاده از کدهای زنجیره ای و سوم شناسایی خودرو در این تصاویر. در مرحله اول با نمونه گیریهای مختلف، کلاستر رنگ جاده بدست آورده می شود. پس از آن با فیلتر لبه یاب مناسب لبه های جاده از تصویر استخراج می شود. در مرحله دوم کدهای زنجیره ای به منظور فرموله کردن لبه های جاده و بدست آوردن مختصات نقاط تقاطع ها بکاربرده می شود و در آخر خودرو در ناحیه جاده شناسایی می گردد. نتایج کار بر روی بیش از ۴۰ تصویر، جاده و خودرو را با دقت بیش از ۹۲% و ۸۳% بدست می آورد.