سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمد مزرعه ملایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
سیدعلی المدرسی – دکتری ژئومورفولوژی ، استادیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
سید زین العابدین حسینی – دکتری سنجش از دور، استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
علیرضا سرسنگی – مسئول GIS سازمان فاوا شهرداری یزد، کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS

چکیده:
با توسعه شهرنشینی مقادیر زیادی از مساحت مناطق کشاورزی و فضاهای سبز جای خود را به مناطق شهری داده اند که این رشد شهری به خصوص در شهرهای بزرگ با سرعت زیاد، تغییرات پوشش زمین را در پی داشته است. در این میان دمای سطح زمین یکی از پارامترهای کلیدی در مطالعه شهرهاست که تعیین کننده و تأثیر گذار بر اقلیم و زندگی و آسایش ساکنین شهری است. در مناطق شهری، بسته به پوشش ها و کاربری های موجود، مناطقی با درجه حرارت بیشتر از سایر نواحی به وجود می آیند که از آن با عنوان جزایر حرارتی شهری یاد می شود. در این تحقیق از تصاویر سنجنده ASTER ماهواره TERRA برای مطالعه و استخراج دمای سطح زمین استفاده شده و در نهایت با استفاده از لایه دمای سطح زمین و پوشش گیاهی به بررسی رابطه بین دمای سطح زمین و پراکندگی بیمارستان ها و پارک ها پرداخته شد که نتایج حاصله حاکی از رابطه مستقیم دما با کاهش پوشش گیاهی می باشد و همچنین در این مطالعه مشخص شد بالاترین میزان دمای بیمارستان ها حدود ۱۸ درجه سانتیگراد و مربوط به بیمارستان گودرز و شهید صدوقی یزد بوده که آنها فاقد پوشش گیاهی می باشند.