سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا افضلی – دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ایران نژآد – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیررضا ازادمهر – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی قراباغی – دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مطالعه، استخراج حلالی مس از محلول سولفات مس بررسی شده است. در آزمایشهای انجام شده، تاثیر برخی از پارامترهای موثر بر روی روند استخراج مس، با استفاده از حلالهای آلی تریبوتیلفسفاتTBP) و متیلایزوبوتیلکتونMIBK) مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر نسبت حلالهای آلیTBP:MIBKنسبت فازهای آلی و آبی A:O تاثیر افزودن استات سدیم CH3COONa) و اسید کلریکHCl) برروی درصد استخراج مس و همچنین تاثیر کاهشpH تعادلی محلول، از جمله پارامترهای موثری است که مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، بهترین شرایط جداسازی مس، با کاهش pH تا حدود ۴/۵و افزودن ۱میلی مول استات سدیم، با نسبت حلالهای آلی ۷:۳ و نسبت فازی ۱:۱ حاصل میشود. در این صورت، تحت شرایط بهینه، امکان استخراج بیش از ۶۵ % مس از محلول وجود دارد.