سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر حسین میثمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده های فنی دا
فرشته رشچی – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران، دانشکده های
کمال صابریان – استادیار و عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی ا

چکیده:

در استخراج هافنیم از محلول اسید نیتریکی رقیق به وسیله استخراج کننده سیانکس – ۳۰۱ عوامل بسیاری تاثیر گذارهستند . یکی از مهمترین عوامل غلظت اسید در محلول آبی هافنیم است . در این تحقیق از محلول رقیق اسید نیتریک در محدوده ۶ – ۱ = pH استفاده شده است وتاثیر pH بر استخراج بررسی گردیده است . از عوامل دیگری که بر استخراج حلالی هافنیم و واکنش تعادلی استخراج در محلول آبی تاثیر گذارند می توان اثر زمان مخلوط کردن فاز آبی وآلی، غلظت استخراج کننده در فاز آلی، غلظت یون فلزی در محلول آبی، دمای واکنش استخراج و اثر رقیق کننده را نام برد . در این مقاله اثر عوامل فوق بر واکنش تعادلی استخراج هافنیم به وسیله حلال سیانکس ۱۰۳ بررسی شده است .