سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی پورجواد – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه برق
سیدعلیرضا سیدین –

چکیده:

آشکارسازی جاده مسیریابی از اساسی ترین قسمتهای برنامه هدایت یک اتومبیل هوشمند است یک روش تشخیص جاده تعیین پارامترهای هندسی جاده از روی مدل ریاضی جاده است روشهای نمابرگردان سه بعدی، IPM ، فضای سهبعدی جاده را بدست می دهدروشهای مختلف شکل شناسی و حذف نویز راه های دیگری برای شناسایی جاده و لبه های مسیر ارائه میدهددراین مقاله پس از بررسی یکی از روشهای تشخیص مسیر و لبه های جاده جهت هدایت اتومبیل هوشمند روش جدیدی که از محاسبه کانون اتساع FOE و رابطه زاویه ای نقاط دیگر تصویر با این کانون بهره می برد پیشنهاد می گردد.