سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بیتا ازموده افشار – مجتمع آموزش عالی بناب، آذربایجان شرقی، بناب، ایران
کریم عباسیان – دانشکده مهندسی فناوری نوین، دانشگاه تبریز
علی رستمی – دانشکده مهندسی فناوری نوین، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله ، دیاگرام انرژی نانوتیوب های کربنی تکجداره زیگزاگ و آرمچیر را با استفاده از دیاگرام انرژی گرافن مورد بررسی قرار داده و نشان داده ایم که نانوتیوب های کربنی تکجداره خواصالکترونیکی متفاوتی دارند . برای این منظور، نخست دیاگرام انرژی گرافن را با استفاده از روشتایت- بیندینگ بدست آورده و سپسبا توجه به شرایط مرزی، قطر نانوتیوب ها و با استفاده از روشزون-فولدینگ، دیاگرام انرژی نانوتیوب های کربنی تکجداره را بدست آورده و نحوه رفتار آنها را با تغییر قطرشان مورد بررسی قرار داده ایم