سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس صابری نوقابی – گروه برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
علی خواجه کازرونی – شرکت برق منطقه فارس کارشناس ارشد
محمدصادق سپاسیان – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
حسین سیفی – استاد دانشگاه تربیت مدرس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت

چکیده:

در این مقاله از یک روش ابتکاری برای استخراج دستورالعملی به منظور جایابی خازن در سیستم توزیع فشار ضعیف استفاده شده است . در اکثر دستورالعملهای موجود از مدلهای بسیار ساده فیدر استفاده گردیده است . در مقاله موجود مدل فیدر و مدل بار به صورت کامل تجزیه تحلیل گردیده و اکثر موارد عملی در نظر گرفته شده است . برای تمام حالات ممکن از یک فیدر توزیع، خازن گذاری با نرم افزار موجود انجام شده، سپس با بررسی این حالات دستورالعملی براساس انرژی راکتیو کل فیدر استخراج گردیده است . این دستورالعمل با اطلاعات موجود در شرکتهای توزیع به راحتی قابل اعمال می باشد . در انتها سه شبکه عملی به کمک نرم افزار و دستورالعمل خازن گذاری شده و مشاهده گردیده تفاوت بین این دو روش در مقایسه با راحتی و عملی بودن دستورالعمل بسیار اندک است