سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرین اسپیاری – کارشناس ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران
فرشته رشچی – استادیارگروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران
رامز وقار – استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسین یوزباشی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در حال حاضر در کارخانه های تولی د روی کشور، باطله های ایجاد شده، دپو می گردند . این باطله ها حاوی فلـزات با ارزشی می باشند که بازیابی ن می گردند . از جمله این باطله ها، باطله ۲-۰ میلیمتر خط فلوتاسـیون سـرب کارخانـه فرآوری دندی می باشد . این باطله ها، از نوع اکسیدی – سیلیکاتی بوده و درصد فلز روی موجود، در آنهـا حـدود ۲۲) درصد – ۲۸ درصد ) است . سیلیس نیز از سازنده های اصلی این خاک می باشد، به طوری که سـیلیس موجـود در خاک، در مرحله حل سازی اسیدی، به اسید سیلیسیک تبدیل شده و باعـث طـولانی شـدن فراینـد فیلتراسـیون می شود . در این پژوهش ابتدا به منظور پی بردن به ماهیت اجزاء تشکیل دهنده خاک، آزاد و یا در گیر بودن کانـه اصلی حاوی روی و گانگ سیلیس، به بررسی کانه شناسی پرداخته شد و سپس شرایط بهینه جهت بازیابی روی از این باطله ها به روش حل سازی بررسی شد . در مرحله حل سازی به منظور بدست آوردن شرایط بهینه حل سـازی، پارامترهایی نظیر غلظت اسید، زمان فرایند حل سازی، نسبت جامد به مایع و سرعت هم زدن بررسی شدند .