سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا دهقانی – SCHOOL of chemical engineering the university of new south wales sydney 2052 australia
راسل تیرینگ – SCHOOL of chemical engineering the university of new south wales sydney 2052 australia
جنی هانسل – SCHOOL of chemical engineering the university of new south wales sydney 2052 australia
نیل فاستر – SCHOOL of chemical engineering the university of new south wales sydney 2052 australia

چکیده:

دراین تحقیق قابلیت استفاده ازسیالات فوق بحرانی برای استخراج فلزات سنگین نظیر مس و روی ازفاز آبی ارزیابی شده است به این منظور دی اکسید کربن با ترکیبات کمپلکس متداول نظیرتری بیوتیل فسفات TBP و دی ۲ اتیل هگزین فسفریک اسید D2EHPA اصلاح شده و جهت استخراج مس وروی ازفاز آبی بکاررفته است میزان استخراج این فلزات درمحدوده دمایی ۲۵تا ۴۵درجه سانتیگراد و فشاربالاتر از۱۲۰ بار مورد ارزیابی قرارگرفته است اثرعوامل مختلف دیگر نظیر غلظت ترکیبا ت درفاز ابی و الی روی بازده استخراج مطالعه شده است نتایج نشان داده است که ترکیب دی اکسید کربن با TBP,D2EHPA میتواند برای استخراج روی و مس بکاررود میزان استخراج این فلزات به PH و غلظت یون فلزی درفاز ابی به میزان قابل ملاحظه ای بستگی دارد با افزایش PH محلول ابی از۱ به ۷ میزان استخراج روی ۴ برابر افزایش می یابد همچنین با ۵ برابر کاهش غلظت نیترات مس درفاز ابی بازده اسختراج این فلز ۲ برابر می شود