سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد صمدزادگان – عضو هیئت علمی دانشکدة نقشه برداری دانشگاه تهران
مجید کیاورز مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
محمدجواد ولدان زوج – عضو هیئت علمی دانشکدة نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

زلزلهّ مخربی می باشد که باعث زیان ها و اختلال در امور اقتصادی ، محیطی و کلیة امور زندگی بشر می شود . بنابراین استفاده از دانش و تکنولوژی برای نجات انسان ها و اموال آنها از طریق یک سیستم مدیریت بحران امری ضروری به نظر می رسد . با پیشرفت های اخیر در سنجش از دور و بهبود قدرت تفکیک مکانی در تصاویر ماهواره ای، امکان تخمین میزان تخریب ساختمان ها بعد از وقوع زلزله را فراهم آورده است، به طوری که نتیجة این کار برای برنامه ریزی جهت ارسال گروه های کمک و امداد رسانی و همچنین برآورد میزان خسارات اقتصادی و برنامه ریزی جهت بازسازی ها در آینده، به کار می رود . در عمل بسیاری از کارهای انجام شده در انجام تخمین میزان تخریب ساختمان ها به صورت دستی انجام می شود در حالی که این کار بسیار وقت گیر می باشد و نیاز به افرادی خبره در انجام این کار دارد . بنابراین هدف از این مقاله ارائة یک روش اتوماتیک برای استخراج ساختمان های تخریب شده با استفاده از تصویر ماهواره ای QuickBird بعد از زلزلة شهر بم و داده های بקְرداری قبل از زلزله می باشد و به منظور بردن دقّت طبقه بندی بالاّ اطلاعات کمکی بافت، که با روش زمین آمار تولید می شوند استفاده می شود .