سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید علیایی – دانشکده مهندسی برق – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونی
امیر مداحی – دانشکده مهندسی برق – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونی
پیام سلمان نصر – دانشکده مهندسی برق – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونی

چکیده:

در این مقاله به تحلیل و شبیه سازی عملکرد الگوی لاول در آشکار سازی موقعیت هدف پرداخته شده است . الگوی لاول یکی از روش های مدولاسیون بسامدی FM است که با دقت بالایی قابلیت آشکارسازی موقعیت هدف را داراست . الگوهای بسامدی شامل سه مولفه بسامد بر حسب زاویه شعاع و فاز هستند . اما در نوع لاول ، بسامد بر حسب شعاع دارای تغیرات و نگاشت یک به یک خطی است . با توجه به اینکه قطر این الگو در حد ۳mm است و با در نظر گرفتن نرخ چرخش معادل ۱۰۰Hz ، رفتار این الگو در مقابل اهداف مختلف بررسی و شبیه سازی شده است .