سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دانشگاه زنجان
احمد مختاری لاله – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سیدحسین (حسام الدین) صادقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مجید خدامی – شرکت متانیر

چکیده:

با بزرگتر شدن سیستمهای الکتریکی و افزایش بارهای غیر خطی لازم است که شکل موجهای ولتاژ و جریان در نقاط PCC، هم بصورت تک به تک و هم در قالب سیستم با هم مورد ارزیابی قرار گیرند. در این مقاله سعی شده است شاخصهای هارمونیکی سیستم توزیع که دارای گستردگی خاصی می باشد، مورد تحلیل قرار گیرد . ضمنا تحلیل مبتنی بر ناقص بودن شاخصهای موجود آورده شده و با توجه به انها شاخصهای جدیدی که ضمن رفع نواقصیاد شده مفهوم عینی تر نیز برای تحلیل کیفیت توان شبکه میدهد آورده و با شاخصهای موجود مقایسه گردیده است.